ruotsi

Föräldrar och föräldraföreningar

Snart firas skolavslutningen. En fest är ett trevligt avbrott i vardagen som man gärna minns men att festa i fyllan kan få otrevliga konsekvenser. En berusad tonåring utsätter sig för risken att drabbas av alkoholförgiftning och olyckor av olika slag. Självmord, trafikbrott, ogenomtänkt sex och experimenterande med narkotika sker oftast i berusat tillstånd.

Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där rusfriheten känns som ett lätt och naturligt val!

För föräldraskap

Affisch


Klicka på affischen för att ha den i större format

Affisch (A4) — på finska | på svenska | på estniska

Tilläggsinformation:

Marko Kailasmaa
verksamhetsledare
Nykterhetens Vänner rf

marko.kailasmaa@raitis.fi

040 455 4356

I samarbete

ASH Finland, Barnavårdsföreningen i Finland, Centralförbundet för Barnskydd, Det finska Blåbandsförbundet, Erkki Poikosen säätiö, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands Röda Kors, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Förbundet Hem och Skola rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, Hälsovårdarförbundet, KRAN rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner rf, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Rädda Barnen och Sinuli.