ruotsi

Föräldrar och föräldraföreningar

Affisch (A4) — på finska | på svenska | på estniska

Tilläggsinformation:

Nykterhetens Vänner rf
ry@raitis.fi
p. 040 455 4358

I samarbete

A-kiltojen liitto, ASH Finland, Det finska Blåbandsförbundet,  Erkki Poikosen säätiö, Förbundet Vita Bandet i Finland, Hälsovårdarförbundet, KRAN rf, Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry, Lära för Livet Stiftelsen, Music Against Drugs, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner rf, EHYT och EPT.