ruotsi

Föräldrar och föräldraföreningar

Snart firas skolavslutningen. En fest är ett trevligt avbrott i vardagen som man gärna minns men att festa i fyllan kan få otrevliga konsekvenser. En berusad tonåring utsätter sig för risken att drabbas av alkoholförgiftning och olyckor av olika slag. Självmord, trafikbrott, ogenomtänkt sex och experimenterande med narkotika sker oftast i berusat tillstånd.

Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för sextonde gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där rusfriheten känns som ett lätt och naturligt val!

För föräldraskap

Affisch


Klicka på affischen för att ha den i större format

Tilläggsinformation:

Marko Kailasmaa,
verksamhetsledare,
Nykterhetens Vänner rf

marko.kailasmaa@raitis.fi

040 455 4356

I samarbete

Nykterhetens Vänner rf, A-klinikstiftelsen, ASH Finland, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, De Ungas Vänner, Eksote Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Fri från Narkotika, Förbundet för mödra- och skyddshem, Förbundet för Pojkar och Flickor i Finland – PTK, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, KRAN r.f., Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskydds-förbund, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf och Sininuorisoliitto rf