Media

Meddelande till medierna om kampanjen Nykter – solklart! 2017

NYKTER – SOLKLART!

Att välja bort berusningsmedel som ung stödjer ett balanserat liv som vuxen

Det är redan ett välkänt fenomen att unga i Finland allt oftare väljer att avstå från alkohol och droger. Unga i åldern 15–18 år är nyktrare än deras föräldrar var i samma ålder, och denna trend har fortsatt nästan under hela 2000-talet. Trots det börjar unga ofta använda berusningsmedel när de fyllt 18. I den här åldern får många sin student- eller yrkesexamen och det sker också andra viktiga förändringar i de ungas liv. Kampanjen Nykter – solklart! påminner de unga och deras föräldrar om att kloka val som görs i dag skapar förutsättningar för en balanserad framtid. Vi vill ju alla hjälpa våra unga att växa upp till lyckliga vuxna som har ett bra liv.

Sommaren börjar och det ger oss alla anledning till glädje och firande. Både de som studerar till ett yrke och skolelever får njuta av att sommarlovet startar. I festyran är det bra att stanna upp och tänka på att ett berusningsmedelsfritt firande har en oersättlig fördel; då är också dagarna efter skolavslutningen och firandet av sommarens början lika festliga. Det lönar sig således inte att förstöra festen med berusningsmedel!

Tyvärr är det fortfarande så att största delen av alla minderåriga fortfarande experimenterar med berusningsmedel och en oroande stor minderåriga dricker sig berusade varje månad. Dessutom har unga som använder berusningsmedel oftare problem men den mentala hälsan eller ekonomin i familjen än andra unga. Samtidigt ökar användningen av snus och cannabis. Allt detta är en signal till den vuxna befolkningen att ta bättre hand om de ungas välmående och hälsa. Det betyder att föräldrarna har ett stort ansvar för att övervaka och handleda de ungas sommarfirande. Unga ska få växa upp i en balanserad omgivning till ett självständigt och ansvarsfullt liv. Det viktigaste av allt är att sköta om våra ungas säkerhet!

I år har kampanjen Nykter – solklart! en ny visuell framtoning som uppmuntrar alla, men särskilt unga, att njuta av sommaren och festa utan berusningsmedel. Den utmanar också vuxna som har ansvar som fostrare att agera för att främja tryggheten och ett berusningsmedelsfritt liv för de unga, och att också fundera på sina egna val. Föräldrarna ska kunna tänka på den egna familjens spelregler med framförhållning också när det gäller festdagar. De vuxna ansvarar för att tillsammans med de unga bygga upp en vardag och fest där det är ett naturligt och enkelt val att vara utan berusningsmedel.

Kampanjen påminner om att alla berusningsmedel, dvs. alkohol, tobak och droger, men också elcigaretter, snus och cannabis, är skadliga för hälsan. Unga och deras föräldrar borde ha bättre kunskaper om de olägenheter som dessa produkter medför och undvika att använda dem.

Kampanjen Nykter – solklart ordnas nu för sjuttonde gången och den fokuserar särskilt på veckoslutet kring skolavslutningen 2–4.6.2017. De medverkande i år är Nykterhetens Vänner rf, ASH Finland, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Hälsovårdarförbundet, KRAN r.f., Lära för Livet Stiftelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys, Nuori Kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Sininuorisoliitto samt Estlands Nykterhetsförbund. Kampanjevenemang ordnas bl.a. i Karleby och Lojo.

De medverkande aktörerna i kampanjen Nykter – solklart! gratulerar de nyutexaminerade och önskar alla ett riktigt soligt sommarlov. Vi är stolta över våra ungas allt nyktrare liv och önskar alla mod att välja bort berusningsmedel också i framtiden. Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Mer information:
Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi, tel. 040 4554356
www.nyktersolklart.fi
www.facebook.com > Selvin päin kesään

I samarbete

Nykterhetens Vänner rf, ASH Finland, Centralförbundet för Barnskydd, Det finska Blåbandsförbundet, Erkki Poikosen säätiö, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands Röda Kors, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, Förbundet Hem och Skola rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, Hälsovårdarförbundet, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Rädda Barnen och Sinuli.