Pressiteade

„Selge peaga suvele vastu!“ kampaania pressiteade 2019

SELGE PEAGA SUVELE VASTU!

Märka abi vajavat noort ja aita!

Soomlaste sõltuvusharjumused jätkuvad muutumist. Möödunud aastal THL-i avaldatud „Nii Soome joob“ raport tõdeb, et alaealiste alkoholi tarbimine ja purjujoomine on vähenenud kogu 2000-ndate aastate jooksul ning ka noortel täiskasvanutel 2008-st aastast alates. Noored ei pea alkoholi sõprade ühisolemise lahutamatuks osaks, nii nagu möödunud sugupõlved seda pidada võisid. Ka suitsetamine on noorte seas märkimisväärselt vähenenud. Tublid noored – selles osas!

Sama ei saa siiski öelda muude sõltuvusainete kohta. Nuusktubaka ja e-sigarettide proovimine on noorte seas viimastel aastatel kasvanud. Aasta 2018 koolitervise küsitluse andmetel on igapäevaselt nuusktubaka tarbijate arv 8 ja 9 klassi õpilaste seas kasvuteel. Lisaks sellele on kanep praegusel hetkel alla 20 aastaste noorte seas levinuim arsti hoole alla viiv aine. Soome erinevates piirkondades on ilmnenud olukordi, kus koguni 10-aastased lapsed on segamini tarvitanud alkoholi, kanepit ja ravimeid. Selline polariseerumine noorte seas on kasvamas. Täiesti karskete noorte kõrval on rohkem ka erinevaid aineid tarbivaid noori.

Kuigi Alko ja tavakaupluste vanusekontrolli on viimastel aastatel tugevdatud, saavad noored erinevaid sõltuvusaineid oma valdusse, peamiselt oma sõpradelt. „Islandi imeks“ nimetatud noorte sõltuvusainevaba elu arendamine on võimalik ka Soomes, kuid seda vaid kõigi noortega kokkupuutuvate osapoolte koostöös. See saab alguse iga lapse ja noore heaolust ja sellest, et märkaksime sõltuvusainetega kimpus olevaid noori ning aitaksime neid.

Tervisilik ja turvaline suvi on parimaks autasuks pika koolitöö järel. Noorte sõltuvusainetevaba suvi peaks olema meie kõigi ühine eesmärk. Seetõttu peavad kõik kasvatustöös osalevad täiskasvanud näitama noortele sõltuvusainetevaba vabaaja veetmise eeliseid. Või on ehk osad vahetunud ja noored õpetavaid vanematele karskete eluviiside eeliseid? Noored ja nende vanemad peaksid üheskoos tundma kõigi sõltuvusainete sotsiaalseid mõjsid ning vältima nende tarvitamist. Häid põhjuseid pidutsemiseks ei tohiks rikkuda sõltuvusainetega.

Selge peaga suvele vastu! kampaania meenutab noortele, nende vanematele ja kõigile täiskasvanutele kui oluline on ehitada noore tulevikku tänase päeva otsuste abil. Kampaania koostööpartnerid loodavad, et kõik täiskasvanud toetavad noorte kasvamist ja tagavad neile õnneliku ja tervisliku elu. Noored peavad saama kasvada tasakaalustatud ja vastutustundlikus keskkonnas. Seetõttu on tähtsaim kanda hoolt noorte turvalisuse eest!

Kampaania julgustab kõiki inimesi tervislike ja turvaliste valikute tegemisele. Kampaaniat korraldatakse 17. korda ja see keskendub eriliselt koolide lõpetamisperioodile. Koostööpartneritena on Raittiuden Ystävät ry-le lisaks Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, Kran rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Eesti Karskusliit.

Selge peaga suvele vastu! kampaania korraldajad õnnitlevad kõiki lõpetajaid ja soovivad kõikidele päikseküllast suvevaheaega. Soovime julgust sõltuvustevaba elu kasvule ka tulevikus.

Pidutsegem turvaliselt ilma sõltuvusaineteta!

Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi, tel. 040 455 4356
www.nyktersolklart.fi
www.facebook.com > Selvin päin kesään