Pressiteade

„Selge peaga suvele vastu!“ kampaania pressiteade 2019

SELGE PEAGA SUVELE VASTU!

Erandlikes oludes tõuseb tervislike eluviiside olulisus

Kampaania ”Selge peaga suvele vastu” partnerid kutsuvad täiskasvanud elanikke hoolitsema laste ja noorte eest, et tagada neile tervislikud ja ohutud elutingimused. Samal ajal pakuvad partnerid praeguses eriolukorras abi kõigile tervishoiu-, noorsoo- ja sotsiaaltöös osalejatele, samuti politseile ja päästeteenis-tustele.

COVID-19 pandeemia sunnib meid maailma vaatama teiste silmadega. Olukord rõhutab ka tervise ja heaolu väärtust. Parim lähtepunkt on pikaajalise tervise säilitamine ja nõuetekohane kaitse kõigi haiguste eest. Tervist kahjustavate ainete kuritarvitamine halvendab olukorda ja on seetõttu alati oluline haiguste tekke põhjus.

Isoleerimise olukorras ja kodus veedetud nädalatega on alkoholi müüginumbrid Soomes kasvanud. Olukord on murettekitav ka lastele ja noortele. Rohkem kui kunagi varem vajavad meie noored tervise säilitamiseks oma vanematelt vastutustundlikku eeskuju. Noorte praegusel ajal muutunud õppe- ja hobiolud peavad olema tagatud vanemate julgustamise ja empaatiavõimega.

Sel aastal julgustavad kampaanias „Selge peaga suvele vastu” noored üksteist veetma narkootikumi-devaba vaba aega ja suve. Nad jagavad oma videotega ootusi ja lootusi suvele. Epideemia katkes-tamiseks ja vaimse vastupidavuse säilitamiseks on vaja uusi ja arusaadavaid suhtlemisviise. Noorte tehtud kampaaniavideod näitavad töökust, huumorit ja visadust erandlike asjaolude keskel. Nende üksteise julgustamine ja toetus on tugev.

Nüüd on eriti terav mure tõrjutuse ja uimastitarbimise ohus olevate noorte pärast. Noorte islandlaste suhtumise muutumine alkoholi ja teistesse narkootikumidesse kasvas 20 aasta jooksul „Islandi imeks“. Nüüd on aeg teha Soome ime ja toetada meie maa noori püsivalt tervisliku ja narkootikumidevaba tuleviku nimel. Edu algab iga lapse ja noore heaolu tagamisest ning sellest, et tuvastame ja aitame noori, kes vajavad abi uimastite tarvitamise kontekstis. Samuti tuleb sihikindlalt võidelda ebaseadusliku uimastimüügi ja vahendamisega. Need eesmärgid on siduvad igale täiskasvanule. Keegi ei tohiks jääda üksi! Innustus elada uimastitevaba elu on parim sissejuhatus tervislikku tulevikku.

Tervisliku ja turvalise suve veetmine on kõige julgustavam tasu pärast pikka koolitööd. Noorte tervislik suvi peab olema meie ühine eesmärk. Seetõttu peavad kõik hariduse eest vastutavad täiskasvanud noori selles aitama ja toetama. Meie riigi tulevik on laste ja noorte tervis!

Selge peaga suvele vastu kampaaniat korraldatakse Soomes 18. korda. Kampaania partneriteks on lisaks Raittiuden Ystävät ry-le Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, Kran rf, Lastensuojelun Keskusliitto, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasva-tussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Eesti Karskusliit.

Selge peaga suvele vastu kampaania osalejad õnnitlevad kooli lõpetajaid ja suvepuhkuse algust tähista-vaid noori ning soovivad kõigile tervist ja heaolu.

Tähistage ilma meelemürkideta!

Lisainfot
Lauri Beekmann
Eesti Karskusliidu esimees
+3725261884
lauri@ave.ee
www.ave.ee
www.selvinpainkesaan.fi/viro
www.facebook.com/selvinpainkesaan.fi
www.instagram.com/selvinpainkesaan